Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
FÖRRA STYCKET.

rätta skapnads vinnande. Färgen och tekningen infinner sig småningom, hos en del förr, och andra senare.

§. 14.

Deras ålder har jag ej funnit sträcka sig längre än föga ett år, om icke på andra orter någon slägt kan gifvas, som lefver längre.

§. 15.

Om den skada, som några vilja påstå, at de förorsaka människan, genom deras bitande, eller rättare sagdt, spännande med deras klor; eller ock igenom det, Spindelen sjelf eller dess träck oförvarandes kan komma i människan, fordras med skäl, åtminstone vid våra Spindlar, säkrare rön. Jag har ofta blifvit af dem starkt spänd eller knipt i fingren, men aldrig känt den minsta olägenhet därefter: Och skulle alla de människor dö däraf, at de få Spindel eller dess träck oförvarandes i sig, finge vi beklageligen ofta nog räkna den bedröfveliga händelsen. Kycklingar och andra små foglar äta dem med största begärlighet, och dö icke däraf.

§ 16.

§ 16.