Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
FÖRRA AFDELNINGEN.

§. 11.

Frugtsamheten är hos dem ganska olika; somliga värpa några få ägg, sju til åtta stycken i kullen; andra femtio, hundrade til etthundrade och femtio i kullen; ja sju, åtta til tio kullar, så at en enda hona kan på en sommar lägga tusende ägg.

§. 12.

Omsorgen för äggens förvarande och ungarnes upfödande, förblifver honarnas ensak, och är ganska olika; dock hos de mesta ej mindre, än hos de andra Insecterne, fast dessa aldrig ligga på äggen, såsom foglarne, utan sjelfva luftens värma uplifvar dem, och låckar ut deras ungar.

§. 13.

Änskönt deras ungar vid sin första framkomst ej til färg och tekning straxt likna sina föräldrar; så hafva de dock samma skapnad til kroppens ställning, fötter, med mera, och behöfva icke, som största delen andra Insecter, genomgå förvandling til sin

rät-

ge-
A 3