Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Extract af Kongl. Vetensk. Societet.
Upsala 1756 den 18 Octob.

H:r Clercks Tractat om Svenska Spindlar blef uti Kongl. Vetensk. Societeten inlämnad och genomsedd, som fants innehålla noga beskrifningar och liflige figurer på de mästa inländske Spindlar, ty anmodas Auctor, at, til Naturkunnighetens förkofran, med första låta densamma komma i dagsljuset.

Carl Linnæus,
S. S. P.