Sida:Coeffurer-1781.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Coeffuren är af hela Prydnads historien den angelägnaste delen; men huru många förändringar och ombyten har den icke varit underkastad! Hvilken inbilningskraft och urskilning, smak och omdöme, tid och arbete, fordras icke at behörigen kläda et Fruntimers hufvud, antingen frågan är om hel- eller half-negligé, hel eller half-ajustice. Snart lärer ordet Coeffure, som egentligen beteknar alt det som tjänar at betäcka hufvudet, få räknas til sådant hvarvid man icke mera kan fästa något begrep. Hälften av våra Fruntimer ha redan funnit utväg at coeffera sig utan coeffure.