Sida:David Copperfield del I 1923.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

FÖRSTA KAPITLET.
Jag födes till världen.

Om jag skall komma att bliva hjälten i mitt eget levnadsdrama, eller om denna roll kommer att spelas av en annan, det är något som följande blad skola visa. För att börja min levnadsteckning ända från början, får jag härmed nämna att jag (efter vad jag hört och tror) föddes på en fredag, klockan tolv på natten. Det anmärktes, att just som klockan började att slå, började jag att skrika.

I betraktande av dagen och timmen för min födelse förklarades av amman och några välförståndiga kvinnor i grannskapet (vilka hade fattat ett livligt deltagande för mig åtskilliga månader innan vår personliga bekantskap ännu låg inom möjlighetens gräns) först och främst, att jag var bestämd att bliva olycklig här i livet, och för det andra, att jag var utrustad med förmånen att kunna se spöken och andar, vilka båda gåvor, enligt deras tro, oundvikligen vidlåda alla olyckliga barn, som äro födda på en fredagsnatt.

Jag behöver icke här yttra någonting rörande den första punkten, emedan min egen historia bättre än allt annat kan visa huruvida denna förutsägelse slog in eller icke. Vad den andra delen av frågan angår, vill jag endast anmärka, att så framt jag icke gjorde av med denna del av mitt arv medan jag var ett lindebarn, har jag ännu icke bekommit den. Jag klagar emellertid för ingen del över att denna min tillhörighet blivit mig undanhållen, och i händelse att någon annan för närvarande skulle vara i besittning därav, må han gärna för mig få behålla den.

Jag föddes med en segerhuva, som utbjöds i