Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
Syr. 22:22.Syrak
98

så uppgiv ej hoppet; ty återgång är möjlig.
22 Om du upplåter din mun mot en vän,
så var icke rädd; ty förlikning är möjlig.
Men skymf och övermod, röjd hemlighet och svekfullt angrepp —
är sådant på färde, då flyr var vän sin kos.
23 Sök att vinna förtroende hos din nästa, medan han är fattig,
på det att du må få dela hans överflöd, när det går honom väl.
Stanna kvar hos honom i nödens tid,
så skall du, när han får ärva, dela arvet med honom.
24 Före elden kommer dunst från ugnen och rök;
så gå smädelser före blodsutgjutelse.
25 Jag vill icke blygas för att skydda min vän,
och jag vill ej gömma mig undan för honom.
26 Och om något ont skulle hända mig för hans skull,
så skall envar som får höra därom taga sig i akt för honom.

3.Ords. 17:21,25. /6.Ps.l37:3f. Ords. 25:20. /9.10. Se Apokryfiska skrifter och Nya testamentets text i Ordförkl. /11.Syr. 38:16. 12.1Mos. 50:10. Judit 16:24. /13. Ords. 14:7. Syr. 8:17. /14.Syr. 21:16. 15.Ords. 27:3. /16.Matt. 7:24f. /22. Syr. 27:17f. /27.Ps. 39:2. 141:3. Syr. 28:24f.

23 KAPITLET.

Bön om skydd mot tungans och köttets frestelser. Munnens tukt. Tre slag av otukt.

22:27 Ack att jag hade en vakt för min mun
och ett konstrikt insegel på mina läppar,
så att jag icke komme på fall genom min tunga
och icke genom henne råkade i fördärv!
1 O Herre, min fader, du som härskar över mitt liv,
låt mig icke komma på fall genom dem.
2 Ack att ett gissel vore berett för min tanke
och ett vishetens tuktoris för mitt hjärta,
så att skonsamhet icke övades, när jag felar,
eller överseende, när jag syndar med dem!
3 Då skulle icke mina felsteg bliva: så många
och mina synder så talrika.
Då skulle jag ej komma på fall i mina motståndares åsyn,
och min fiende skulle icke få glädja sig över mig.
4 O Herre, min fader och mitt livs Gud,
giv mig icke till pris åt deras rådslag.
Låt icke mina ögon se efter vad högt är,
5 och håll begärelsen borta ifrån mig.
6 Låt ej bukens begär och köttets lust få makt över mig,
och låt mig icke hemfalla åt ett skamlöst sinnelag.

7 Hören, I barn, om munnens tukt;
den som aktar härpå skall icke låta sig fångas.
8 Genom sina läppar snärjes syndaren;
smädaren och den övermodige komma genom dem på fall.