Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Syr. 23:22.Syrak
100

och han skall bliva gripen där han minst förmodar.

22 Likaså går det ock en kvinna som har övergivit sin make
och skaffar en arvinge i huset med en främmande man.
23 Ty först och främst har hon varit ohörsam mot den Högstes lag;
vidare har hon förbrutit sig mot sin man;
för det tredje har hon i otukt begått äktenskapsbrott
och med en främmande man skaffat barn i huset.
24 En sådan kvinna skall föras fram inför menigheten,
och över hennes barn skall hemsökelse komma.
25 Hennes barn skola icke slå rot,
och hennes grenar icke bära frukt.
26 Det minne hon efterlämnar skall förbannas,
och hennes skam skall icke utplånas.
27 Och så skola de efterlevande lära sig
att intet är bättre än Herrens fruktan,
och intet ljuvare än att akta på Herrens bud.

4.Ps. 131:1. Luk. 12:29. /9.2Mos. 20:7. Syr. 27:14. Matt. 5:34. /12. 3Mos. 24:10f. /18.Job 22:13. 24:15. Ps. 10:4. Jes. 29:15. Syr. 16:17. /19. Ps. 139:7f. Ords. 15:3. Jer. 16:17. Syr. 17:19. Hebr. 4:13. /20.Ps. 139:16. Apg. 15:18. /21.3Mos.20:10. 22.Joh. 8:5. /24.Hes. 16:38f. /25. Vish. 3:16. 4:3. Syr. 40:15. /26.4Mos. 5:27. /27.Ps. 19:11. Syr. 24:20.

24 KAPITLET.

Vishetens lovprisning av sig själv; hennes inbjudan. Syrak en vishetslärare för kommande släkten.

1 Visheten prisar sig själv
och berömmer sig mitt ibland sitt folk.
2 I den Högstes församling upplåter hon sin mun
och berömmer sig inför hans härskara:

3 Jag utgick från den Högstes mun,
och såsom en dimma övertäckte jag jorden.
4 Jag tog min boning i himlahöjderna,
och min tron stod på en molnpelare.
5 Jag allena genomfor himlarunden
och hade min väg genom avgrundsdjupet.
6 Bland havets vågor och över hela jorden,
bland alla folk och folkslag härskade jag.
7 Hos alla dessa sökte jag en vilostad.
I vems arvedel skulle jag väl finna ett hem?
8 Då fick jag en befallning från alltings skapare;
han som hade skapat mig lät mig finna en varaktig boning.
Han sade: »Slå upp din boning i Jakob;
i Israel skall du hava din arvedel.»

9 Före all tid, i begynnelsen skapade han mig,
och aldrig någonsin skall jag upphöra att finnas till.
10 I det heliga tabernaklet gjorde jag tjänst inför honom;
likaså fick jag en fast boning på Sion.
11 I den stad som han älskar lät han mig sammalunda finna ro,
och i Jerusalem är nu mitt herradöme.