Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


och de ropade mot himmelen och tillbådo och lovade honom som hade låtit det gå dem så väl. 56 De firade så det nya altarets invigning i åtta dagar, och de framburo brännoffer under glädje och offrade tackoffer och lovoffer. 57 Och de prydde templets framsida med gyllene kransar och små sköldar och gjorde nya portar och kamrar och försågo dessa med dörrar. 58 Och det blev en mycket stor glädje bland folket, därför att den smälek som hedningarna hade tillfogat dem nu hade blivit borttagen.

59 Och Judas och hans bröder och Israels hela menighet fastställde att dagarna för altarets invigning årligen, på sin bestämda tid, skulle firas i åtta dagar, från tjugufemte dagen i månaden Kisleu räknat, med glädje och fröjd.

60 Vid samma tid befäste de ock Sions berg runt omkring med höga murar och starka torn, för att hedningarna icke skulle kunna komma och förtrampa det, såsom de förut hade gjort. 61 Och Judas lade där in en besättning till dess försvar. Och de befäste Betsura, för att folket så skulle hava en fästning mot Idumeen.

1.2Mack. 10:14. /3.1Mack. 3:40. /8. 2Mack. 8:16. /9. 2Mos. 14:22f. /24. 1Krön. 16:41. 2Krön. 5:13. 7:3. Ps. 118:1. 136:1. /26. 1Mack. 3:32, 38. 28.2Mack. 11:1f. /30.1Sam. 14:6f. 7:48f./34.2Mack.11:11f./38.2Mack. 1:8. 8:33. /41.1Mack. 1:33f. /43. 1Mack. 1:54f. 2Mack. 2:18. 10:2f. 44.Esr. 3:2. /46.5Mos. 18:18. Esr. 2:63. 1Mack. 14:41. /47.2Mos. 20:25. 5Mos. 27:6. /49.2Mos. 25:23f., 31f. 30:1f. 40:4f. 1Mack. 1:21f. /53.2Mos. 29:38f. 2Mack. 10:3f. /56.3Mos. 3:1f. 7:11f. /57. 1Mack. 1:22. /59.Joh. 10:22. /60.1Mack. 1:31.

5 KAPITLET.

Judas och hans bröder göra segerrika krigståg till Judeens grannländer. Två av hövitsmännen i Judas’ här besegras av Gorgias.

1 När hedningarna runt omkring fingo höra att altaret åter hade blivit uppfört, och att helgedomen hade blivit återställd i sitt förra skick, vredgades de storligen. 2 Och de lade råd om att utrota dem av Jakobs släkt, som bodde inom deras gränser, och de begynte att sprida död och förödelse bland folket.

3 Och Judas stridde mot Esaus barn i Idumeen, dem som bodde i Akrabattene, därför att de lågo på lur vid Israels gränser. Och han tillfogade dem ett stort nederlag och kuvade dem och tog deras egendom såsom byte. 4 Han tänkte också på Beans barns ondska; de voro nämligen folket till en snara och ett giller genom att ligga i försåt för dem vid vägarna. 5 Dessa inneslöt han i deras torn; och han belägrade dem och gav dem till spillo och brände upp stadens torn i eld, tillika med alla dem som voro därinne. 6 Sedan gick han över floden till Ammons barn. Där träffade han på en stark stridsmakt och mycket krigsfolk, med Timoteus såsom anförare. 7 Och han inlät sig i många strider med dem; och de blevo i grund slagna av honom, och han besegrade dem. 8 Vidare intog han Jaser med underlydande orter och vände därefter tillbaka till Judeen.

9 Nu församlade sig hedningarna i Galaad mot de israeliter