Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1 Mack. 5:10.Första
170

som befunno sig på deras område, för att tillintetgöra dem. Men dessa flydde till fästningen Datema. 10 Och de sände ett brev till Judas och hans bröder, så lydande: »Hedningarna runt omkring oss hava församlat sig mot oss för att tillintetgöra oss; 11 och nu stå de färdiga till att komma och intaga den fästning dit vi hava flytt, och Timoteus är anförare för deras här. 12 Så kom nu och rädda oss ur deras våld. Ty många av de våra hava redan fallit, 13 och alla våra bröder i Tubias’ område äro dödade. Och man har bortfört deras kvinnor och barn och deras tillhörigheter och där nedgjort vid pass ett tusen män.»

14 Medan man ännu höll på med att läsa brevet, kommo andra budbärare, från Galileen, i sönderrivna kläder, och framförde det budskapet 15 att folk ifrån Ptolemais, Tyrus och Sidon, så ock hela det av hedningar bebodda Galileen, hade församlat sig mot dem för att göra ände på dem.

16 När Judas och folket fingo höra härom, församlade sig menigheten i talrik mängd, för att lägga råd om vad de skulle göra för sina nödställda bröder, som angrepos av hedningarna. 17 Och Judas sade till sin broder Simon: »Välj ut manskap åt dig, och drag åstad och rädda dina bröder i Galileen. Jag och min broder Jonatan vilja draga till Galaaditis.» 18 Men han kvarlämnade Josef, Sakarias’ son, och Asarias såsom anförare för folket, med återstoden av hären, i Judeen till dess försvar. 19 Och han bjöd dem och sade: »Fören befälet över folket här, men undviken att inlåta eder i strid med hedningarna, till dess vi hava kommit tillbaka.» 20 Och Simon fick tre tusen man på sin lott för att draga till Galileen, och Judas åtta tusen man för att draga till Galaaditis.

21 Simon drog alltså åstad till Galileen och inlät sig i många strider med hedningarna; och de blevo i grund slagna av honom. 22 Och han förföljde dem till Ptolemais’ stadsport. Av hedningarna föllo vid pass tre tusen man; och han bemäktigade sig deras egendom såsom byte. 23 Därefter tog han med sig de judar som bodde i Galileen och i Arbatta, tillika med deras kvinnor och barn och allt vad de ägde; och de förde dem till Judeen under stor glädje.

24 Men Judas Mackabeus och hans broder Jonatan gingo över Jordan och tågade tre dagsresor genom öknen. 25 Där stötte de på nabatéerna. Och dessa bemötte dem fredligt och omtalade för dem allt vad som hade vederfarits deras bröder i Galaaditis.’ De sade: 26 »Många av dem hållas inneslutna i Bossora och Bosor, i Alima, Kasfor, Maked och Karnain, idel fasta och stora städer. 27 Jämväl i de övriga städerna i Galaaditis hållas några inneslutna. Till i morgon bereda sig deras fiender att angripa fästningarna och så intaga dem och tillintetgöra alla dem som äro därinne på en och samma dag.»

28 Då slog Judas med sin här plötsligt in på vägen till Bossora, i öknen. Och han intog