Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Mackabéerboken1 Mack. 7:23.
177

krigsfolket, och Demetrius besteg sitt rikes tron.

5 Då begåvo sig alla avfälliga och ogudaktiga israeliter till honom, och de anfördes av Alcimus, som ville bliva erkänd såsom överstepräst. 6 Dessa anklagade sitt folk inför konungen och sade: »Judas och hans bröder hava röjt alla dina vänner ur vägen, och oss har han fördrivit ifrån vårt land. 7 Så sänd nu åstad någon som du litar på, och låt honom komma för att med egna ögon se allt det fördärv som Judas har dragit över oss och konungens land, och för att straffa dessa och alla som hava varit dem behjälpliga.»

8 Konungen utsåg då härtill Backides, en av konungens vänner, som var ståthållare i landet på andra sidan floden och var en högt uppsatt man i riket och trogen konungen. 9 Denne sände han åstad jämte den ogudaktige Alcimus, vilken han tillförsäkrade den översteprästerliga värdigheten; och han bjöd honom att utkräva hämnd på Israels barn.

10 De bröto alltså upp och kommo med en stor här till Judeen. Backides sände nu, i sviklig avsikt, budbärare till Judas och hans bröder med fridsam hälsning. 11 De aktade likväl icke på deras ord, eftersom de sågo att de hade kommit dit i spetsen för en stor här. 12 Men en skara skriftlärde församlade sig hos Alcimus och Backides för att söka vinna rättvisa. 13 Och asidéerna voro de första bland Israels barn, som sökte utverka fred av dem, 14 ty de tänkte: »Det är en präst av Arons släkt, som har kommit med detta krigsfolk; han skall icke göra oss något ont.» 15 Och han gav dem fredliga försäkringar och lovade dem med ed att de icke skulle söka bereda dem och deras vänner ofärd. 16 Och de satte tro till honom. Men han lät gripa sextio män av dem och dräpa dem på en och samma dag, såsom skriften säger:

17»Dina frommas döda kroppar hava de kastat ut,
och deras blod hava de utgjutit runt omkring Jerusalem,
och ingen fanns, som begrov dem.»

18 Och fruktan och förskräckelse för dem föll över hela folket; de sade: »Ingen sanning och rätt finnes hos dem. De hava ju brutit överenskommelsen och den ed som de svuro.»

19 Men Backides bröt upp från Jerusalem och lägrade sig i Betset. Därifrån sände han åstad och lät gripa ett stort antal av sina anhängare, som hade gått över till fienderna, och därtill några bland folket; och han lät avliva dem och kasta deras kroppar i den stora brunnen. 20 Därefter överlät Backides landet åt Alcimus och lämnade kvar hos honom en häravdelning till hans hjälp och begav sig sedan tillbaka till konungen.

21 Alcimus kämpade nu ivrigt för sitt översteprästämbete. 22 Och hos honom församlade sig alla de som sökte väcka förvirring bland sitt folk; och de bemäktigade sig Judeen och foro mycket våldsamt fram i Israel. 23 När Judas såg allt det onda som Alcimus och hans anhängare

12-212744. De apokryfiska böckerna.