Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1 Mack. 13:14.Första
198

slättlandet. 14 När Tryfon fick veta att Simon hade trätt i sin broder Jonatans ställe, och att han ämnade giva sig i strid med honom, skickade han sändebud till honom och lät säga: 15 »Det är för de penningars skull vilka din broder Jonatan är skyldig den kungliga skattkammaren för de ämbeten han har innehaft, som vi hålla honom fången. 16 Men sänd nu ett hundra talenter silver, och två av hans söner såsom gisslan, för att han icke, när han har blivit frigiven, må avfalla från oss; då vilja vi giva honom fri.» 17 Simon förstod visserligen att det låg svek i deras ord till honom; men han sände likväl efter penningarna och gossarna för att icke ådraga sig stor ovilja hos folket. 18 De kunde ju eljest hava sagt att Jonatan hade mist livet, därför att brodern icke hade sänt penningarna och gossarna till honom. 19 Han sände alltså gossarna åstad, så ock de ett hundra talenterna. Men Tryfon svek sitt ord och gav icke Jonatan fri. 20 Sedan kom han tågande för att infalla i landet och ödelägga det. Och han tog en omväg över Adora. Men Simon och hans här tågade jämsides med honom till var plats, vart han än drog. 21 Och besättningen på borgen sände gång på gång budbärare till Tryfon, vilka skulle bedja honom att skyndsamt komma till dem genom öknen och sända dem livsmedel. 22 Då lät Tryfon alla sina ryttare göra sig redo för att avgå dit. Men i den natten föll det så mycket snö att han icke kunde komma fram för snöns skull. Då bröt han upp och drog till Galaaditis. 23 När han nu närmade sig Baskama, lät han avliva Jonatan; och denne blev begraven där. 24 Men Tryfon vände om och drog hem till sitt land igen.

25 Då sände Simon åstad och lät hämta sin broder Jonatans ben; och han begrov honom i Modein, hans fäders stad. 26 Och hela Israel höll stor dödsklagan efter honom och sörjde honom i många dagar. 27 Och Simon lät på sin faders och sina bröders grav uppföra en hög och vitt omkring synlig byggnad, med huggen sten på framsidan och baksidan. 28 På denna lät han uppställa sju pyramider, den ena mitt emot den andra, för sin fader och sin moder och sina fyra bröder. 29 Och för dessa pyramider lät han förfärdiga konstnärliga prydnader, och lät däromkring uppresa stora pelare och på pelarna framställa vapenrustningar till evärdlig åminnelse och bredvid rustningarna inhuggna skepp, så att det hela skulle vara synligt för alla som seglade på havet. 30 Sådan var den gravvård som han lät uppföra i Modein, och den finnes kvar där ännu i dag.

31 Men Tryfon handlade svekfullt mot den unge konung Antiokus och lät avliva honom. 32 Och han uppträdde såsom konung i hans ställe och satte Asiens krona på sitt huvud och for mycket våldsamt fram i landet.

33 Simon förstärkte nu fästningarna i Judeen och skyddade dem runt omkring med höga torn och starka murar och med portar och bommar; och han