Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Mackabéerboken2 Mack 1:16.
207

ANDRA MACKABÉERBOKEN

1 KAPITLET.

Två brev från judarna i Jerusalem till judarna i Egypten med uppmaning att fira tempelinvigningsfesten.

1 De judiska bröderna i Jerusalem och det judiska landet hälsa de judiska bröderna i Egypten och önska dem god lycka.

2 Må Gud förläna eder allt gott och tänka på sitt förbund med sina trogna tjänare Abraham, Isak och Jakob. 3 Och give han eder alla ett sådant sinne att I frukten honom och gören hans vilja med frimodigt hjärta och villig själ. 4 Och må han öppna edra hjärtan för sin lag och sina stadgar och giva eder lycka. 5 Och må han höra edra böner och åter bliva eder nådig, och må han icke övergiva eder i den onda tiden. 6 Sådan är nu den bön som vi här bedja för eder.

7 Under Demetrius' regering, år 169, skrevo vi judar ett brev till eder i det övermåttan svåra betryck som drabbade oss under dessa år, alltsedan Jason med sina anhängare hade avfallit från det heliga landet och från riket, 8 då när man brände upp porten och utgöt oskyldigt blod. Men vi bådo till Herren, och vi blevo bönhörda. Och vi framburo slaktoffer och spisoffer och tände lamporna och lade fram skådebröden.

9 Och nu uppmana vi eder att fira den lövhyddohögtid som hålles i månaden Kisleu. 10 Skrivet år 188.»

»Folket i Jerusalem och Judeen och Stora rådet och Judas hälsa Aristobulus, konung Ptolemeus' lärare, av de smorda prästernas släkt, så ock övriga judar som äro i Egypten, och önska dem all välgång.

11 Då vi nu av Gud hava blivit räddade ur stora faror, tacka vi honom av allt hjärta; därvid äro vi dock alltid redo att ånyo upptaga striden mot konungen. 12 Gud själv jagade nämligen bort dem som hade begynt strid i den heliga staden. 13 När fursten hade kommit till Persien med sin här, som ansågs vara oemotståndlig, blevo de nedgjorda i Naneas helgedom, varvid Naneas präster begagnade en list. 14 Antiokus hade nämligen tillsammans med sina vänner begivit sig till denna plats, under förevändning av att vilja förmäla sig med gudinnan, i avsikt att så tillägna sig de rika skatterna såsom hemgift. 15 Då nu Naneas präster hade lagt fram dessa och Antiokus tillsammans med några få andra hade inträtt inom det inhägnade tempelområdet, stängde prästerna igen helgedomen, så snart han hade kommit ditin. 16 Därefter öppnade de lönnluckan i taket och kastade ned stenar och krossade så