Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Vish. 4:3.Visheten
28

och i evigheten bär hon ärekransen i triumf
såsom segervinnare i obesmittad tävlingskamp.

3 Men de ogudaktigas talrika avkomma är till intet gagnelig;
då de ju äro av oäkta skott, slå de ej djup rot
och få icke något säkert fäste.
4 Ty om sådana än till en tid skjuta frodiga grenar,
skakas de dock av vädret, eftersom de stå så ostadigt,
och ryckas upp med roten av vindarnas våld.
5 Deras grenskott brytas av runtom, medan de ännu äro späda,
och deras frukt är oduglig,
onjutbar kart, till intet nyttig.
6 Ty barn som födas av syndig förbindelse
äro vittnen mot sina föräldrar om deras ondska,
när rannsakning en gång sker med dem.

7 Men den rättfärdige skall, om han än går tidigt bort, få njuta ro.
8 Ty en vördnadsvärd ålder är ej detsamma som en hög;
den mätes icke efter årens tal.
9 Nej, vishet är för en människa de rätta grå håren,
och ett liv utan fläck den rätta ålderdomen.
10 Eftersom han var Gud till behag, blev han älskad av honom,
och eftersom han levde mitt ibland syndare, togs han bort:
11 han rycktes undan, för att ondskan ej skulle förvilla hans förstånd
eller falskheten dåra hans själ.
12 Ty det ondas tjusning gör dygden vanmäktig,
och begärelsens yra förvänder ett oskyldigt sinne.
13 Han blev tidigt mogen och hade så fullbordat en lång levnad,
14 ty hans själ behagade Herren.
Därför fick den ock skynda bort ur den onda världen.
Och människorna se det, men de förstå dock icke
och lägga icke sådant på hjärtat,
15 att nåd och barmhärtighet vederfares hans fromma,
och hans utvalda nådefull besökelse.
16 Men den rättfärdige skall, fästän död, döma de ogudaktiga som leva,
och ungdom, som snart blev mogen, den orättfärdiges höga ålder.
17 Ja, de se väl den vises slut,
men förstå dock ej vad Herren har beslutit om honom,
och varför han har satt honom i säkerhet.
18 De se det och akta det för intet;
men Herren ler åt dem.
19 Och därefter skola de bliva till föraktliga as
och till bespottelse bland de döda evinnerligen.
Ty han skall störta dem huvudstupa ned, förrän de hinna öppna munnen;
han skall rycka dem loss ifrån deras grundvalar,
och de skola helt förgöras.
De skola dväljas i kval,
och deras åminnelse skall förgås.

1.Syr. 16:1f. /2.2Tim. 4:7f. /3.Vish. 3:16f. Syr. 23:25.40:15. /4.Ps. 37:35f. 6.Syr. 41:7. /7.Jes. 57:2. Vish. 3:1f. 10.1 Mos. 5:24. Syr. 44:16. Hebr. 11:5. /15.Vish. 3:9. /17.Jes. 57:1. /18. Ps. 2:4. 59:9. /19.Jes. 14:9f. Hes. 32:24.