Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/142

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Förlorade Ägg på fat.

Dertil bör wara et fat af bläck eller wäl förtent koppar, hwilket smörjes mycket wäl med kallt smör, som bör wara färskt eller rensmakeligt; derpå slås försigtigt så många ägg i bredden som man behagar, at gula och hwita ej rubba hwarandra; tre skedblad söt grädda med med et par skedar mjölk som gör henne flytande, samt litet stött peppar och salt wispas tilsammans, slås sakta ned i fatet, hwilket ställes på en fyrugn eller på het askmörja, under det man håller en eldröd skyffel fram och tillbaka öfwer äggen til des de äro stadgade, men icke så at gulorna blifwa hårda. Litet muskot rifwes öfwer när de serveras.

Äggbröd.

Sedan skorpan är skalad af et par såckerraspebröd, skäras de i tunna skifwor och läggas i ordning på et bleck- eller förtent kopparfat, derpå slås då jämnt öfwer et qwarter söt grädda inwispad med et skedblad stött såcker och litet salt. När bröden wäl insupit det wåta, slås sex wäl wispade ägg öfwer, fatet sättes på en fyrugn med et låck som är fyldt med het askmörja; när kakan är stadgad serveras hon på sit fat med såcker och canel öfwer. Bräddarne på fatet kunna omlindas med en servet, om de se obehagliga ut.