Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Utdrag af Protocollet, hållet i Kongl. Patriotiska Sälskapet d. 26 Sept. 1795.

§. 6. Det Lilla Arbete, under namn af Fattig Mans Wisthus och Kök, anser Sälskapet kunna blifwa för det Allmänna nyttigt.

Fru Anna Maria Rückerschöld, som härtil är Författare, har genom en Hushållsbok för unga Matmödrar, utgifwen år 1785, redan gjordt sig fördelaktigt känd. Hennes ömhet för Medmänniskor af ringare Classen; Hennes nitälskan at uplysa dem af sit Kön, som sjelfwa måste lägga handen wid Sysslorne; de enkla, begripliga och på erfarenhet grundade underrättelser, som framgifwas, at af nödtorftsämnen, kunna med minsta kostnad tilreda den drygaste, och hälsosamaste föda; Alla dessa omständigheter böre wäcka förtroende för detta Fruntimmers Arbeten, som icke tröttas meddela hwad til afböjande af okunnighet och wårdslöshet uti dagliga hushållssyslor kan wara tjenande.

Beslöts, at til wedermäle af Sällskapets aktning och wälbehag skulle den större Skådepenning i Silfwer Fru Rückerschöld tilställas.

Med Protocollet lika lydande
intygar
Joh. Ficherström,
(L. S.)


Fö-
A 2