Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/355

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31

Bihang och Underrättelse
om
Tillagning af den Gröfre Spis,
som merendels wanwårdas af den allmänna hopen.

Renlighet och snygghet i alt företagande blir den första påminnelsen, som fordrar ingen annan omkostnad an drift och eftertanka; och hwarföre inpräntar ej allmogen sina barn denna läxan tillika med Cathechesen? Wänjer modren det späda barnet wid renlighet, så blir det omsider dess andra natur, ifrån hwilken dygd de sedermera ej gärna afwiker, Men med et lättare begrep fattar alt det som tjenar til dess bibehållande. Då man betraktar olägenheterna af et smutsigt lefnadssätt må man rysa wid lifwet. Kropp och sinne, förstånd och minne blifwa öfwerdragne, lika som med en lerskorpa, inom hwilken oftast goda förmögenheter ligga fördolda, och ej annat yppat sig än blygsel, et ostädat nedslagit sinne och en oredighet i alt företagande. På födans wägnar är så wäl den gröfre som den läckra, en föda, hwilken ibland behöfwer mera aktsamhet i tilredningen för at blifwa smaklig och hällsosam. Man bör derföre bjuda til at tolka någon del af den wetenskapen så godt man kan.

Wid