Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/371

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
47

Landtmannen wid lediga stunder och tilfällen kostade litet krut och hagel på alla slags foglar i luft och sjö samlade deras fjäder och förde dem til staden, skulle intet tobaks pengar tryta honom. Men för egen del gör han bäst emot sin kropp då han undwiker fjäderbolster.

Ormbunkar bruk i Sängkläder.

I ställe för fjäder och at spara halmen, bör han samla ormbunkar sedan de äro aldeles gula, torka dem litet på logen och stoppa dem jemt i fessingen, där de på långlig tid ej undergå någon förwandling men, äro goda at ligga på.

Om Fårens mjölkning.

Ännu en påminnelse kära bondgumma, innan wi skiljes åt, som här åfwanföre är omtalad, men kan aldrig förmycket yrkas; nemligen: at du ej förgäter at mjölka dina får, de må wara få eller många, då du blir wan wid dess nytta och dryga, skal du längta efter den tiden. Lät råda dig til det nyttiga, tag tiden i akt och begagna dig wid alla möjliga tilfällen af det dugliga. Så tjenar du dit kära fädernesland i det samma du hedrar förkofrar dig sjelf.