Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/381

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
57

nytjas til deras ewiga wäl. Och hwilket rysligt answar! Inplanten derföre smått efter hand, alt som begrepet tiltager, hos dem, wördnad för sanningens ord. Gjörer dem för allting intet rädda för Prästen, säger dem at han är deras himmelske faders tjenare och sändningebud här på jorden, at han skall ej allenast underwisa oss om Guds wilja, utan ock genom sit egit ljus i tro och goda gärningar wisa oss wägen til waåt rätta hemman, at hans gudagtighet, hans renlefnad, hans sagtmodighet, Hans barmhertighet, hans tålamod, och med et ord, alla hans Christliga och Prästliga dygder äro himmelska faklor, som lysa oss igenom denna mörksens dal. Då få de kärlek för sin själasörjare, då lystna de ej allenast til hans enskilta tal med dem, utan äfwen på hans predikningar i kyrkan; de älska då honom som sin förtrogna wän, och glädja sig är hans ankomst. Det är ock en list af wår själafiende, at skräma barnen för sin salighets ledare. Akten eder ock sjelfwe, at med egna onda exempel nedrifwa denna föreskrifna byggnad; ty hwad skola barnen rätta sia efter, när Föräldrarne begå de fel och laster, som de warnat sina barn före. För Guds skull, låten eder wara sagt, at ni i rättan tid ger akt på barnens egenwilja och bryten den! Sen sjelfwe huru lätt en tel-

ning
D 5