Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/392

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4

Men, som hon efter sitt fall fick sitt eget bittra straff, månne hon nu ej kunde frikallas ifrån deltagande uti Mannens bekymmersamma näring af jorden?

Nej, wist icke, hälst det war hon, som först åstadkom Adams och hela Människo-slägtets förderf och elände.

Huru skal då Qwinnan nu godtgjöra Mannen denna iråkade olycka?

Hon skal enligt sin rätta bestämmelse, ifrån ungdomen låta underrätta sig uti de stycken, som kunna utgjöra en werklig hjelp för en man, deräst någon är henne beskärd.

Äro då intet några Qwinnor undantagne ifrån denna hjelpen?

Ingen enda, så framt de wilja ära sin Skapare och befordra deras egen lycksalighet.

Men är det wäl möjeligt, at Damer af Stånd och wärde kunna åstadkomma något biträde i sina Herrars arbets mödor?

Ja, på mångfaldigt sätt: igenom sitt odlade förstånd och insigt i de sig til-

hö-