Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/393

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5

tilhörige kunskaper, blir hon en rörlig perpendikel, som drifwer alla Hushållshjulen uti hans hus, ock som derigenom befordras ordning och en huslig lycksalighet uti alt det som hörer til kroppens nöje och underhåll, befredas han sjelf så mycket bättre, at arbeta på det allmännas bästa, i hwad stånd och ämbete han wara må.

Huru många, eller hwilka wetenskaper fordras då til en Flickas upfostran?

Inga andra än sådana, som odla hennes begrep at blifwa en rätt förnuftig Människa.

Hwartil skal hon då anwända sitt odlade förnuft?

Til en huslig lycksalighei i framtiden.

Men kan wäl en skicklig upfostran bestå utan de prydliga wetenskaperna, såsom språk, musique, rita, bordera, dansa, med et ord alt det som i Skolar utgör sjelfwa hufwudsaken af Flickors upfostran?

Det wore annars olyckligt; en gång då hon ingår i hushålls-ståndet, hälst desse endast höra til yttre artigheter och

bewi-
A 3