Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/396

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

8

Är då Lectur skadlig för Flickor?

Twertom, den är både nyttig och nödwändig, när de under en klok handledning få läsa sig passande böcker, med tillämpning på egna sinnen och seders förbättring, i annat fall är äfwen den tiden bortflugen utan nytta.

Hwaruti består då nyttan af deras Lectur?

Deras begrep får et slags ljus, som werkar på hjertats förbättring, deras sinnen ledas småningom til det goda och nyttiga. De lära sig at härska öfwer mindre goda böjelser, at öfwa saktmod, tålamod, undergifwenhet och människo-kärlek. De lära inse, huru behagsjuka, lättja och fåfäng granlåt, altid warit det säkraste förderf för könet, de hafwa wid sina ensamma stunder et lärorikt sällskap i nyttiga böcker, och äfwen i dem en tilförlitlig tröst wid påkommande bedröfwelse-stunder.

Således kan man ju icke påstå at läsning är skadelig för Flickor?

Långt ifrån skadelig, är den en nödwändig artikel i deras upfostran, hwars

afsak-