Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/395

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7

borttager en betydlig tid ifrån de lärdomar, som i synnerhet tilhöra Flickor, ock hwars afsaknad, då de blifwa Hustrur och Matmödrar, utgöra så många förförda och olyckliga hushåll.

Bör då aldrig denna slags wetenskap komma i fråga i deras upfostran?

Hwar sak har sina undantag, ibland högre Stånds-Personer blir det en nödwändighet, i synnerhet med det Franska språket, som nyttjas uti alla Europeiska Håf. Ty i den krets de lefwa, kunna de ej undgå at tala med Utlänningar, och lika så mycket det wanställer en Flicka af lägre Classen at pråla med en illa bruten Fransyska när det icke behöfs, skulle det misskläda en Dame af stånd, om hon ej kunde swara en Utländsk Minister.

Men bör man hindra dem som yttra håg och wilja dertil?

På et klokt sätt bör man hindra dem ifrån alt det som icke gagnar, så framt naturen ej utwisar en lust och tillika fattlig förmögenhet, som icke låter gerna qwäfwa sig, och som då försigtigt bör ledas til det goda och nyttiga.

Är
A 4