Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/402

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

14

som der intryckes. Gud, som r naturens HErre, wiste det bäst sjelf, då han böd Israel skärpa lagen sinom barnom, tala med dem derom, när de gingo på wägen, skrifwa dem på sina dörrträn, och gifwa dem nöjaktiga swar på alla deras frågor.

På hwad sätt skal man föreställa alfwarsamma saker, så at Barnen til sin nytta kunna begripa dem?

Igenom en redig slutkonst sker det lättast, när man enfaldigt gifwer dem begripliga skäl til alt hwad man underrättar dem om.

När blir då rätta tiden at underwisa Flickor i deras bestämmelse uti Hushålls gjöromål?

Dertil gifwa de sjelfwa snart nog tecken, allenast man aktar der uppå. Den werksamma naturen yttrar tidigt arbetshog hos barnen, då bör man gifwa dem något at gjöra så snart lusten wisar stg. Flickan får då synål och träd, som äro de mäst älskade werktyg, samt något at klåttra på, hwilket dock så oförmärkt underhjelpes, så mycket hennes begrep

kan