Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/411

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23

gjorda, och då belöna deras wälförhållande med ett eller annat husgeråd i dockskåpet.

Är det wäl möjeligt, at gjöra hushålls grundläggningar begripliga för små Flickor?

När Flickan, som sagt är får wara med wid alla hushålls företag, gifwer henne den medfödda nygirigheten anledning til frågor wid hwart och et gjöromål, hwarföre det eller det så gjöres; då bör hon icke snäsas, eller som mäst brukas med begabberi och förwända osanningar afspisas, utan tydligt och begripligt underwisas om saken.

Huru skal denna underwisning ske, at den blir begriplig för et Barn?

Denna fråga förklaras igenom följande enfaldiga exempel: Flickan ser et baktråg med mjöl inbäras i sin kammare, det tycker hon icke om, men frågar: hwarföre ostädas min kammare med det som tilhörer bagare-stugan? henne swaras beskedligt: här är warmt och der är kallt derföre måste mjölet stå här öfwer

nat-
B 4