Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/410

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

22

underwisning äga rum, än at Flickan obehindrad får wara med, och får rigtiga och underwisande swar på alla sina frågor om de sysslor som hafwas för hand; hennes frågwishet är naturens rätta signal til hennes bestämmelse, ty böra de wara tåliga, rediga och för hennes begrepp fattliga. Så obetydlig denna method tyckes wara i början, blir den henne wid sundare begrep och i framtiden en säker skattkammare at tilgå.

Men huru skal man muntra unga Flickor at hågfällas för denna kunskapen?

De böra aldrig hotas eller stängas ifrån de rum, der hussysslor äro för hand, hälst när Mamma sjelf är med, som altid blir bästa lärmästarinnan; man bör gifwa dem sitt egit köks-förkläde, som lifwar hågen mera än man tror, emedan de af detta teknet fatta den lofliga inbillningen, at de äro gagnande på stället. Man bör öfwerlämna dem små gjöromål, som äro afpassade efter deras styrka, nagelfara dem sedan de äro gjorda, uptäcka felen, berömma det wäl

gjor-