Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/414

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26

börjat segna. Dessa frågor och swar tyckes wist i första påseendet enfalldiga, men utom det, at de äro rättade efter et barns begrepp ligger i dem rätta grunden till undwikande af misslycka, och warans godhet, ock som Flickan fäster det i minnet som hon sedt och hört ifrån barndomen, får hon dymedelst en grund för alla sina hushålls gjöromal, som aldrig swiker. Widare, när hon wid brygg kommer i brygghuset:

Hwarföre lägger Pigan altid et korss af halm i karet, innan hon nedslår Maltet?

Hon har så lärdt af sin Moder, hwars förfäders widskepliga mening warit, at detta korsset skulle afböja misslyckan ifrån Brygget, men när Bryggerskan förstår sin konst rätt och med försigtighet werkställer den, behöfwer hon icke korsa i karet; i synnerhet som detta korsets wan magt likafullt wisar sig i Bond-hustrurnas gjöromål, som aldrig wilja wika för wanan och lära något bättre.

Hwarföre klappas Maltet så länge och wäl wid första nedmäskningen?

Derföre, at det första arbeter bidrager förnämligast til drickats godhet och mycken-

het