Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/415

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27

myckenhet. Ty att det som nyttjas af Kärnan måste förädlas igenom arbete. På detta sättet swaras Flickan widare begripligt på alla sina frågor om hon får wara med til sysslans slut. Wid slagt-anstalter, torde hon också hafwa något at fråga, som til exempel:

Hwarföre hänges kreaturet upp när skinnet afdrages?

Det är högst nödwändigt så framt man will hafwa et renligt kött, ty då rinner ej allenast blodet och andra wätskor bort, utan köttet får igenom wäderdraget en stadga, som gjör det beqwämligare til huggning, och om det får sitta en eller annan dag på det sättet blir köttet mörare.

Måste man salta köttet mycket wäl om det skal hålla sig länge?

Måttligt är den säkraste methoden at få godt och hälsosamt salt kjött.

Men det kunde lätt bli bortskämdt om det blefwe för litet saltadt?

Derföre kommer saken an på kunskap och försigtighet.

Hwar-