Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/417

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
29

förra hwarfwen, äfwen i botnen på tunnan innan det nedlägges något mera salt. Sluteligen slås alt det saltpetter-watnet på, som är öfrigt. En jämn botten, som går ned i tunnan lägges öfwer, och så mycket stenar som får rum, men tillses at ingen af dem så läggas ned, at sjunkningen hindras, hwilken är här wid angelägnast, emedan lakens snara uppkomst är köttets rätta bewarare.

Får stenarna tagas bort sedan laken är utkommen?

Nej då sjunker han ned, och köttet som ligger ofwanpå blir osmakligt, ty måste man beswära sig hwar gång när något tages der ifrån, at lägga stenarna tilbaka.

Håller detta köttet sig då til Sommaren?

Ja wisserlig, men då måste laken hällas wäl utaf, kokas med et par skopor watten tillslagit och 3 a 4 knäppnäfwar salt, så länge något skum wisar sig, som flitigt borttages, samt stå öfwer natten at kallna, då han slås på köttet, som bäres i källaren och beläg-

ges