Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/424

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

36

skal det ofta ses efter, och när det finnes tort öka til både watten och salt, hwilket sker så länge, til dess man ser at laken står qwar: på detta sättet kan det hålla sig godt hela året, och wore önskligt, at en så dyr och nödig wara handterades bättre än som i allmänhet sker.

Men en del plägar gjöra hol i byttan, och fylla den med salt, slå dricka på til lake eller salta imellan hwarfwen wid inpackningen?

Alt detta är mera skadligt än gagneligt, och den Matmoder som är hurtig nog at ingå försakelse af egna fördomar och försöka det anförda, skal snart finna sig wäl derwid.

Men alt detta är ju allenast simple frågor: är då icke något bättre och mera underwisande at fråga för den nvgiriga Flickan?

Fråga behöfwer hon wist så länge hon lefwer, ty när hon en gång blir en rättskaffens Matmoder, är hon icke så kär i sin egen konst, at hon icke med begär forskar efter alla möjeliga hushålls wetenskaper, hörer, läser och för-

söker