Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/426

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

38

Fädernesland, då bör hon med nöje underrätta andra af sitt Kön om det hon funnit wara nyttigast och smakligast, antingen hon lärdt det af andra, eller påfunnit det sjelf, annars är hon en owärdig medlem i samhället; ty som Fruntimmer aldrig haft och aldrig lära få någon wettenskaps-skola i sin metie, är det endast på detta sättet igenom förfarna Hushållerskor, som de kunna få tilfälle at inhämta en wettenskap så angelägen för dem och hela Mennisko-slägtet.

Men hwartil kunna de ofwan anförde simple kunskaper tjena?

Just i desse enfaldige underrättelser ligger grunden til det nyttiga och smakliga i hushålls wägen, hwarföre deras noga i akttagande är det första och nödigaste för en Wärdinna, hälst då hon är lika angelägen om at tillaga sitt hwardags-bord med smakliga och sunda rätter, som det största gästabud. Blandningar af granlåter öfwerskyler mäst de fel som äro begångne wid hufwudämnet, men den naturliga Guds gåfwan måtte få bestå af sitt egit wärde om hon skal smaka.

Men