Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/431

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
43

håg för hushållning och dess kännedom, så förswinna capriserne efter hand, och Frun får sjelf ärfara huru husets lycksalighet ankommer på hennes försigtiga tilställningar, hennes sparsamhet, hennes eftergifwenhet, tålamod, godhet och med et ord alla de prydliga dygder, som hedra en Husfru och gjöra hennes Man lyckelig.

Huru skal en så god sak komma i gång, som at tilskapa riktiga Boqwinnor?

Ingen fara; man bör hoppas alt af wårt uplysta tidehwarf, i synnerhet sedan skadan af det wårdslösade Könet nu är mera updagad än någonsin, för den som sjelf wil öpna ögonen. Man har derföre ej mera än den önskan öfrig, at begynnelsen måtte widtagas uti en sak så nyttig och oumbärlig både för allmänheten och hwart enskildt hushåll! Nu är första bokstafwen präntad med en trästicka, måtte snart en skickligare hand så zirligt rita de återstående bokstäfwerna, at de kunna röra och beweka dem, som maktena hafwa til detta storwerk ! ! !


slutvinjett