Sida:Den fattige Joseph.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
N:o 7.F.R.S.

Den fattige Joseph.

Öfwersättning från Engelskan.

En enfaldig fattig man, wid namn Joseph, hwars göromål war, att gå ärender och bära paketer, gick en dag genom Londons gator och hörde sjungas uti en Kyrka, hwarest Doctor Calamy predikade. Han gick dit in, bärande en stor knippa garn på ryggen. En mängd wälklädde åhörare woro der samlade, och Doctorn talade öfwer Texten: 1 Tim. 1: 15. Det är ett fast ord, och i alla måtto wäl wärdt, att man det anammar, att Christus Jesus är kommen i werldena, till att frälsa syndare, ibland hwilka jag är den förnämligaste.

I anledning af denna Text förkunnade Doctorn, på det tydligaste och enklaste sätt, det gamla Apostoliska Evangelium, såsom innehållet af det fasta Ordet, att nemligen en ewig salighet är förwärfwad för den störste och wederstyggligaste syndare, endast och allenast genom Jesu Christi förtjenst, Han som är sann Gud och all tings Skapare; att, enligt Apostelens utsago, 1 Cor. 1: 26, icke månge wise efter köttet, icke månge mägtige eller ädlingar äro genom denna läran wunne, utan det som dåraktigt är för werlden, och det som swagt är, det har Gud utwalt, på det att Han skulle göra de wise, och det som starkt är, till skam, o. s. w.

Medan den förnäma församlingen med ringa uppmärksamhet afhörde denna gamla Lära, samt endast då och då gaf akt på några mera lysande ord och wäl träffade uttryck, som undföllo Herr Doctorn; så stod den fattige Joseph med förundran stilla, stirrade på Doctorn, och likasom slukade hwart ord med största begär.