Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
99

lande deras grundval är. Han måste göra ett infall i fiendens läger; men på samma gång måste han obetingadt uppgifva några teologiska utanverk, som icke beröra de kristna grundsanningarna men som man af tradition och vana satt i en nästan oupplöslig förbindelse med läran. Häri ligger faran, ty dessa utanverk kunna icke försvaras. Den moderna forskningen fordrar här sin rätt; men när hon når till kristendomens kärna, så står denna forskning maktlös. Ingen har måhanda bättre förstått detta än just Darwin själf. Hans bref till den tyske studenten är beryktadt. Denne vill veta hans ståndpunkt gent emot kristendomen och dess lära om odödligheten. Darwin menar, att dessa frågor svårligen kunna besvaras. Kristus har intet med vetenskapen att göra; han finner bevisen för kristendomen otillräckliga. Hvad odödlighet angår äro meningarna delade, och Darwin finner, att hvar och en får uppgöra sin mening så godt han kan. Det är långt ifrån, att den gamle naturforskaren förnekar kristendomens eller odödlighetens sanningar; men han står utanom dem, och han böjer sig med vördnad för dessa spörsmål. Här ett drag ur hans dagliga lif, som väl förtjänar att ihågkommas. I hans rum hängde en rad bilder ur Kristi lif och lidandes historia; när den gamle naturforskaren såg upp från sitt arbete, mötte Frälsarens bild hans blick.