Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
16

Okens lärjunge och utan tvifvel personligt påverkats af honom. Den äldre riktningen inom naturforskningen blef på sätt och vis afslutad med A. v. Humboldts berömda verk Kosmos. I detta arbete har den gamle naturforskaren sammanfattat allt, man på den tiden visste; det är det sista klara och lugna uttrycket för den gamla riktningen inom naturforskningen.
III.

Tvenne vetenskaper hafva tillkommit i vårt århundrade, nämligen paleontologien och embryologien. Redan flera århundraden tillbaka hade man lagt märke till de i jordlagren förekommande lämningarna af en djur- och växtvärld, som till sina yttre former ofta visade sig mycket afvikande från nutidens lifsformer; man ansåg dem såsom ett slags nyck af naturen eller såsom minnen från syndafloden, och de blefvo föga undersökta eller bemärkta. Skall någon man särskildt nämnas såsom paleontologiens eller de fossila lämningarnas egentlige upptäckare, må det väl vara Cuvier. Med ett beundransvärdt skarpsinne har han konstruerat urtidens djur af skelettets rester; också här kom diktningen till hjälp, det döda fick lif, och i stället för de gamla kring-