Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

19

stora förtjänster ligga. Här har vetenskapen en fast grund, och det är kanske just härpå och från denna utgångspunkt, som några af lifvets och utvecklingens gåtor kunna lösas, om en sådan lösning eller förklaring på det hela taget är möjlig. Idéen on alla lifsformernas enhet och sammanhang är den moderna naturåskådningens egentliga medelpunkt, det är den, som sammanknyter all vetenskaplig forskning i vår tid, den är det mer eller mindre klart medvetna syftemålet för all iakttagelse på det organiska lifvets område; och här stå vi framför darwinismen.
IV.

Det århundrade, som nu närmar sig sitt slut, har icke utan grund kallats Darwins århundrade. Den man, som gifvit sin tidsålder en så bestämd prägel, tillbragte största delen af sitt lif i stillhet och lugn på sin landtegendom i Kent. Hans farfader var Erasmus Darwin, en på sin tid bekant naturforskare; man kan i hans skrift »Zoonomia» finna antydningar till den lära, som hans berömde sonson senare utvecklade. Darwin studerade vid Edinburghs universitet; redan tidigt ådagalade han intresse för vetenskapen och blef såsom lofvande