Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

20

ung vetenskapsman sänd med ett fartyg, som skulle företaga en upptäcktsresa. Denna har Darwin i ett särskildt arbete beskrifvit. Han fick därunder tillfälle att göra bekantskap med de olika ländernas fauna och flora. samt att anställa geologiska undersökningar. Det var på denna resa, som, under studiet af de förstenade resterna af en bälta, idéen om arternas ursprung först uppstod hos honom. Hur olika detta förhistoriska djur än tedde sig mot de nu lefvande arterna af bältor, förekom det honom dock, som om det måste finnas ett närmare sammanhang mellan dem och detta djur från en tidigare jordperiod, och från denna tanke och denna nya synpunkt öfver arternas sammanhang har hela hans system utvecklats. Det är grundadt på en omfattande naturhistorisk lärdom och skarpsinniga iakttagelser; men härtill ansluter sig en följd af hypoteser, antaganden ock förmodanden. Det är en högst egendomlig blandning af naturvetenskap och filosofi. Ofta fullbordar Darwin icke själf slutledningarna utan öfverlämnar detta åt läsaren; den egendomliga stilen och framställningsformen äro ej det minst märkliga i hans verk; men det synes mig, som om den öfverskattats; den är långtifrån alltid klar och bär ofta prägel af advokatoriskt inlägg; han vill liksom döma naturen efter indicier.

Det finnes hos Darwins skrifter en annan egendomlighet: man söker förgäfves efter ett system, en