Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

21

klar framställning af hans lära och ståndpunkt. I hvar och en af hans skrifter blifver en eller annan riktning af hans lära framhållen: nu är det kampen för tillvaron och de bäst utrustades seger i kampen och fortlefvande (det naturliga urvalet) — det är i synnerhet i hans hufvudarbete om arternas ursprung, som denna dogm är framställd och tillämpad —, än är det det sexuella urvalet, som han låter få en mer framträdande betydelse i sin skrift om människans härstamning. I detta sistnämnda verk afhandlar han ärftligheten och den s. k. variabiliteten eller förmågan af föränderlighet; det är också här som han framställt sin pangenesis-hypotes; den har ett visst intresse, ty hans naturåskådning framträder här på ett klart och bestämdt sätt och är onekligen så materialistisk som möjligt; hvarje ärftligt anlag tänker han sig såsom något påvisbart materiellt; den anda, som genomgår hela läran, uppenbarar sig här på ett sätt, som ej kan missförstås.

Den darwinska teorien eller hypotesen torde väl nu för öfrigt kunna anses såsom tillräckligt bekantgjord, den har i populära skrifter på ett mycket ensidigt sätt blifvit framställd och behandlad, än i vetenskapliga, än i politiska och sociala syftemål, men någon egentligen klar framställning torde man förgäfves söka efter i dessa tendentiösa skrifter. Om man i få ord