Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

28

VI.

Af den nyare litteraturen vill jag ytterligare blott nämna Rolphs biologiska problem. Denne forskare, som, ehuru han dog i en ung ålder, dock hade vunnit stort anseende, uppvisade det godtyckliga. i de så kallade darwinska lagarna, och han uppmärksammar i synnerhet motsägelsen mellan variabiliteton och kampen för tillvaron. Äfven om man vill tillerkänna variabiliteten ett så obegränsadt inflytande, att alla förändringar i lifsformerna skulle hänföras till den såsom deras väsentligaste orsak, äro dock de nödiga villkoren för denna variabilitet blott föga kända. Ett af dessa villkor, och måhända det väsentligaste, tror man sig dock känna, nämligen riklig näring; denna gynnar och framalstrar variationer åtminstone hos de kultiverade växterna och djuren. För att variabiliteten skall kunna få tillfälle att spela någon roll i utvecklingen, måste riklig näring finnas för de lifsformer, hvilka skola variera, och förutsatt att dessa variationer äro af någon betydelse, skola de lifsformer, hvilka äro i besittning af dessa lyckliga förändringar, såsom de bäst utrustade öfverlefva de öfriga i kampen för tillvaron; förändringarna skola rotfästas genom arf, och på samma sätt skall variabiliteten och de bäst utrustades öfverlefvande alltjämt vinna