Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

30

Det behöfver väl blott antydas, att här har man hunnit ut öfver de tillåtna hypotesernas yttersta gränser.
VII.

Dessa så kallade darwinska lagar, hvilka bländat så många just på grund af deras skenbara enkelhet, äro i verkligheten blott tommma ord, obestämda och ofta oklara begrepp; i synnerhet gäller detta om variabilitet och ärftlighet. Det finnes intet så obestämdt ord som variabilitet. Detta har Virchow nyligen påpekat i en af handling om descendens och patologi. Redan Darwin har sagt, att ingen skarp gräns kan dragas mellan variation (förändring) och monstrositet (missbildning). Det tyckes verkligen, som om ett stort antal variationer blott vore monstrositeter eller, om man så vill, sjukliga undantag från typen (den rätta formen). I den ofvannämnda afhandlingen uttalar äfven Virchow denna dom öfver mopsen och buldoggen; dessa tvenne hundraser äro helt enkelt monstrositeter. Men när monstrositeterna skola nedärfvas och rasen bibehållas, sker detta blott genom kultur och under afsöndring, utan dessa faktorer skall människans konstgjorda verk snart försvinna i naturen, och det typiska i arten skall då å nyo