Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

56

tesen, att de första frön till organiskt lif skulle kommit till oss från världsrymden eller från ett eller annat klot. Vissa meteoriter ha visserligen innehållit ämnen, hvilka kunde kallas organiska; men de ha, så vidt man vet, varit mer eller mindre förkolnade under inverkan af den höga temperatur, som uppstår, då de med planetarisk hastighet komma in i atmosferen. Emellertid, om man också kunde antaga, att organiska lifsfrön kunde bevara sin lifskraft under dessa förhållanden, och härför funnes ju alltid en möjlighet, är problemet härmed ju långt ifrån löst, det är blott förvisadt och förlagdt till ett annat klot. Preyer, hvars artikel om abiogenesen ofvanför citerats, har mycket väl förstått detta och har uppfunnit en ny hypotes, som är nästan ännu vidunderligare. I stället för att utgå från de oorganiska ämnena, såsom de där först existerat, på så sätt att det organiska lifvet blifver en högre och fullkomligare form af materien, anser han det organiska lifvet såsom det primära och de oorganiska ämnena, sådana som vi nu känna dem, synas, så vidt man kan förstå hans hypotes, blott vara resterna af ett tidigare allt omfattande organiskt lif. Då nu temperaturen på vår jord i dessa tider måste varit särdeles hög, voro dessa lifsformer mycket olika de nu kända, och i synnerhet måste de ha varit eldfasta. Så vidt jag kan förstå Preyer, har i deras ådror cirkulerat smält metall