Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

57

eller flytande lava, och de måste ha lefvat under en temperatur, som ungefär varit densamma som masugnens. Enligt hvad vi nu veta, blifva allt lif och alla lifsfrön tillintetgjorda vid en temperatur af + 120° C. Den moderna vetenskapen har här nått längre än till folktrons drakar, hvilka dock endast sprutade eld, eller till alkemistens salamander. Vi kanna dock icke bilda oss den mest aflägsna föreställning om dessa vidunderliga organismer, som t. o. m. Jules Verne, denne naturhistoriens förste romantiker, ännu icke tänkt sig. Här äro vi inne på den naturhistoriska mytologien; det är icke längre tal om hypoteser utan om fantasier. Preyer är för öfrigt en ansedd tysk fysiolog, om han också icke såsom du Bois-Reymond eller Helmholtz hör till vetenskapens första auktoriteter.

Jag vill ytterligare bifoga Rolphs bevis för abiogenesen. »När de organiska ämnena kunna öfvergå till oorganiska, må väl också de oorganiska ämnena kunna öfvergå till organiska.» Denna bevisföring behöfver ingen vederläggning; men det märkvärdiga är, att en så skarp forskare som Rolph har kunnat uttala en så barnslig och naiv mening.