Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

74

den blef ansedd såsom öfvergångsformen mellan reptilierna och fåglarna. Nya undersökningar af Dames hafva visat, att detta icke förhåller sig så; Archæopteryx är ingen öfvergångsform, utan en väl karakteriserad fågel, om också af en högst egendomlig typ.

När man saknar öfvergångsformer, pläga darwinisterna anföra, att vår kunskap angående växternas och djurens tidigare lifsformer ännu är alltför ofullkomlig; vi äga blott enstaka, utrifna blad af boken; hade vi blott hela verket framför oss fullständigt pagineradt, skulle de klaraste bevis för öfvergångarna föreligga. Vår kunskap om de fossila lifsformerna är dock vida mindre ofullständig, än darwinisterna mena, och t. o. m. de grundligaste kännare och främsta auktoriteter i denna gren af vetenskapen, såsom den för icke länge sedan aflidne Oswald Heer i Zürich, ansedd såsom den förnämste kännaren af fossila växter, uttalar sig mot den doktrinära darwinismen. I en viss period af lifsutveckligen, säger han, förekomma visserligen enstaka former, hvilka antyda den följande perioden; men i regeln har hvarje tidsafdelning i den långa följden sina karakteristiska lifsformer. Förändringarna tyckas hafva försiggått på ett mer afgörande sätt vid en bestämd tidpunkt. Den nya periodens lifsformer hafva liksom framsprungit utan öfvergång med sina karakteristiska kännetecken af den föregående periodens for-