Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

79

eller doktrinära skolan. Intrycket af teleologien i naturen är dock så starkt, att t. o. m. en af den yttersta vänstern i den darwinistiska eller ateistiska gruppen, J. Moleschott, har i ett tal (Jac. Moleschott, Karl Ro- bert. Darwin, Denkrede, gehalten in Collegio Romano 1883) erkänt denna teleologi. Originalets ord, sid. 26, lyda sålunda: »Es handelt sich nicht mehr um wohl oder schlecht gelungene Versuche, mit denen die das Weltall bildende Hand sich bemüht von einer niedern zu einer höheren Form anfzusteigen ohne beim ersten Wurf ihr Ideal zu erreichen». Hvarje lifsform var för sin period fullkomlig; ingen kan uttrycka detta bättre än Moleschott i sitt ofvanstäende citat; utan tvekan och med säkerhet har den skapande handen funnit den rätta formen. Uttrycken fullkomlig och ofullkomlig användas ofta i skiftande betydelse. Med fullkomlig förstår man i allmänhet de mer differentierade lifsformerna i motsats till den simpla, enklare och, som man menade, ofullkomliga protoplasman. Men just denna synbarligen så enkla form af lifvet är ett under af fullkomlighet. De nyaste undersökningarna af protoplasmans kemiska, fysiska och vitala förhållanden låta Oss här se en följd af de svåraste problem. Den fysikaliska undersökningen visar vakuoler, strömningar, pseudopodier, kort sagdt ca hel rad egendomliga, oförklarliga lifsyttringar, som tvinga till antagandet eller