Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

80

förutsättningen af en säregen immateriel princip. Detta anspråk har också, såsom ofvan anförts, uttalats af F. Cohn. Den fysiologiska kemien visar oss, att protoplasman icke, som man först antog, blott är ett ägghviteämne, utan att det finnes en hel rad af olikartade kemiska förbindelser, ja till och med sådana ämnen, som man företrädesvis an såg såsom karakteristiska för nervsystemet. Det, som första ögonblicket synes enkelt och ofullkomligt, visar sig vid närmare undersökning såsom underbart sammansatt och fullkomligt. När man därför talar om lifsformernas utveckling och om en städse allt större fullkomlighet genom de geologiska tidsperioderna, är detta blott delvis korrekt. För så vidt som man efter hand ser de högre formerna af däggdjuren uppstå, kan detta språkbruk vara berättigadt; men hvarje tidigare lifsform har i sitt slag varit lika fulländad som de högsta former af organiskt lif, hvilka vi nu känna.

En af våra yngre naturforskare har i en populär skrift om utvecklingsläran omtalat vissa rudimentära eller för närvarande onyttiga organ, hvilka antagligen bibehållits såsom spår af ett tidigare utvecklingsstadium. Dessa borde nu, enligt lagen om brukbarhet och obrukbarhet, försvinna. Han hoppas, att detta skall komma att ske, men hittills har icke så varit fallet. Grunden till att de ännu finnas kvar är ärftlighetens lag, en-