Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

83

kretinism, utan att man dock hade minsta begrepp om denna förbindelse. Nyare undersökningar och försök hafva gifvit ett högst öfverraskande resultat. Ifall man hos djur (hundar, apor) borttager denna skenbart så onyttiga körtel, duka djuren säkert under inom förloppet af en kort tid, i det att lifsenergien alltjämt sjunker. I enstaka fall, då man genom operation har aflägsnat denna körtel hos människorna, har man iakttagit ett liknande tillstånd. Det ligger nu utom allt tvifvel, att äfven denna körtel är af vital betydelse och att dess funktion särskildt står i närmaste förbindelse med upprätthållandet af nervsystemets energi. Jag förbigår här de hypoteser, man framställt; denna gåta är ännu fullständigt olöst. Efter detta tror jag dock, att vi böra vara försiktiga i våra uttalanden om s. k. onyttiga organer. Fysiologien har ännu på långt när icke fullständig insikt i lifsprocessernas underbara sammanhang, och dess s. k. sanningar hafva, såsom bekant, ingen långvarig tillvaro.

Bland de moderna slagorden gifves intet, som är af så smittosam natur som ordet utveckling. Allt det bestående skall utvecklas, det må nu vara institutioner eller meningar, religion eller moral; man erkänner icke något såsom fast, allt skall underkastas denna naturlag, det måste fortfarande förändras eller utvecklas, såsom det heter. Denna tankeriktning är af revolu-