Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

90

säkerhet gå framåt och i de rika frukter, som vänta honom på vägen, finner han full ersättning för all den försakelse, han måst vänja sig vid.» Författaren är en högt ansedd anatom i Leipzig; hans ståndpunkt gent emot den darwinistiska dogmatiken är strängt kritisk.
XVII.

Sambandet mellan lifsformerna i de växlande perioderna kan uppfattas på olika sätt. Man kan tänka sig dem såsom ett träd, från hvars stam grenar af olika växt och frodighet framskjuta; understundom når en gren högre än en annan och utvecklas rikare, till dess trädet ändtligen efter långa tider når fram till blomning. Det är liksom om trädets växande fulländades i denna blomning, hvilken varit det ideella målet för hela lifsarbetet. Ehuru blomman således står i organisk förbindelse med blad och grenar och med hela trädet, hvars högsta utveckling hon representerar, är blomman dock något absolut olikartadt; hon hade blott i sitt första anlag en likhet med bladknoppen och brodden. Man kan tänka sig människan utgången från och förbunden med de öfriga lifsformerna och dock såsom absolut isolerad från dessa. Jag tror dock, att