Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

97

af en särskild orsak jag framhåller detta. Det är nämligen af afgörande betydelse under den starka sammandrabbning, som nu äger rum mellan den moderna naturvetenskapen å ena och kristendomen å andra sidan. Denna sammandrabbning är mäktig och oundviklig. Om naturvetenskapens seger öfver de teologiska fördomarna tyckes det i mångas ögon icke vara något tvifvel; segern är afgjord och tydlig, kristendomen är en öfverlefvad ståndpunkt; den har i evolutionen haft sin betydelse; den var en viss barnslig, naiv stämning. Det är utvecklingen, som det hela kommer an på. Våra nu lefvande skalder stå i spetsen för detta fälttåg, och ungdomen följer dem. Det märkligaste är den brist på kritik, som t. o. m. hos teologerna här visar sig. Vetenskapliga teorier anses såsom godkända, och i stället för att undersöka deras sanning och berättigande söker man att tillpassa dem för och ordna dem under den kristliga världsuppfattningen. Detta är fallet — så förekommer det mig — med Drummonds bok »Naturens lagar i andens värld». Med stort skarpsinne och sällsynt dialektisk förmåga har denne författare sökt att bringa evolutionsläran och dess satser i öfverensstämmelse med kristendomens lära, han söker försoning i stället för kamp, och hans framställningar äro snillrika och fängslande. Men han har gjort allt för många medgifvanden och antagit en

Den nyare naturåskådningen.7