Sida:Den siste mohikanen 1915.djvu/323

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
319

Men om än denna grupp var vemodig och dyster, var den likväl vida mindre gripande än en annan, som upptog den motsatta sidan av samma område. Sittande på samma sätt som i livstiden, med kropp och lemmar ordnade i allvarligt och värdigt lugn, sågs där Unkas, smyckad med de grannaste prydnader, som stammens rikedom kunde bestå. Yviga fjädrar vajade över hans huvud, wampum-bälte, halsprydnader, armringar och medaljer prydde hans person i överflöd, änskönt hans slocknade ögon och tomma anletsdrag stodo i allt för skarp motsägelse till all denna fåfängliga prakt.

Mitt emot den döde satt Chingachgook, utan vapen, krigsmålning eller prydnader av något slag, med undantag av hans ätts högblå vapenmärke, som var outplånligt instucket på hans nakna bröst. Under de långa timmar, som stammen på detta sätt varit samlad, hade mohikankrigaren hållit sin stadiga, sorgsna blick fäst på sin sons kalla och känslolösa ansikte. Så orubblig och fast hade denna blick varit och så orörlig hans ställning, att en främling icke skulle ha kunnat skilja den levande från den döde på annat än de glimtar från en kvald själ, som då och då foro över den enes mörka ansikte, och det dödslugn, som hade för evigt brett sig över den andres drag.

Kunskaparen stod strax bredvid och stödde sig i tankfull ställning på sin bössa, under det att Tamenund, understödd av de äldste i stammen, intog en upphöjd plats i närheten, varifrån han kunde blicka ned över sitt församlade tysta och sorgsna folk.

Omedelbart innanför kretsen stod en officer i ett främmande folks uniform, och utanför den befann sig hans stridshäst mitt i en skara beridna tjänare, som syntes beredda att göra någon längre färd. Främlingens uniform och hela utrustning utvisade att han innehade någon ansvarsfull befattning hos den kanadiske guvernören och stod denne nära; och det föreföll, som om han, efter att ha funnit sitt fredliga ärende omintetgjort genom sina bundsförvanters våldsamma handlingssätt, nu nöjde sig med att vara en tyst och bedrövad åskådare av följderna av en strid, som han hade kommit för sent att förebygga.

Dagens första fjärdedel var snart tilländagången, och