Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/1010

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
ÅSU
ÅTW 999

Åsumsgård, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 1.5 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, höbärgning til 200 lass, hjelpelig skog af ek och bok, någon torfskörd, passabel mangårdsbyggning, 3 wattuqwarnar. Under Gården lyda 24 Frälsehemman samt 10 Torp.

Åsunda, et Härad i Upland och Upsala Län, wid Mälaren, håller i widd 2.66 qv. mil, samt innefattar 1 Stad: Enköping, och 7 Soknar: Wårfrukyrka, Sparsätra, Bred, Tillinge, Swinngarn, Teda, Näs. År 1810 war Folkmängden 6832.

Åsunden, en Sjö i Östergötland och Kinds Härad, är en af de största i Landskapet, håller i längd 2 mil och i widd 0.6 qv. mil. Han har sit utlopp, genom Ån Stång i Sjön Roxen. Han är fiskrik.

Åttersberg, en Sätesgård i Dalsland.

Åttersrud, en Sätesgård i Dalsland.

Åttersta, et Järnwärk uti Åwansjö Sokn i Gästrikland, består af 1 hammare med 250 skeppund stångjärnssmide.

Åttinge, en Sätesgård uti Lofta Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, höbärgning til 200 lass, små och inskränkta inägor, ingen skog, utom några granar i de små hagarne, föga bebygd mangård.

Åttingsberg, en Sätesgård uti Färglanda Sokn i Dalsland, i sambruk med Frälsehemmanet Årbol äger 50 tunnors utsäde, höbärgning til 400 skeppund, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, medelmåttig trägård.

Åttingsåker, en Sätesgård i förenämnde Sokn, i sambruk med Olsängen som förrut finnes anförd. Här tillägges at Olsängen har hjelpelig skog, men Åttingsåker ganska ringa eller nästan ingen.

Åtwid, på Kartan Åtwed kallad, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Bankekinds Härad, består af 49.5 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Lera och sand äro wid alla Gårdar så blandade at ingendera kan sägas wara rådande jordmånen. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 300 tunnor, af all slags säd, utom potäter, af hwilka planteras 150 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2142. Kyrkan är belägen under 58 gr. 12 min. Polhöjd; 3.2 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Adelsnäs och Slefringe. I Soknen finnes jämwäl et kopparwärk, med följande namn:

Åtwidaberg, Detta är näst efter Falu Kopparwärk det ansenligaste i Riket, består af flera hyttor och 1 kopparhammare, samt är försedt med kostsamma inrättningar. Malmen til detta kopparwärk hämtas ifrån Mormors och Haggruvan, belägna 0.5 mil från wärket, samt ifrån Bersbo Gruwa uti Wärna Sokn. Tilwärkningen på 20 år, ifrån och med 1776 til och med 1795 har warit 18,370.6 skeppund gårkoppar och 6340.8 skeppund manufactur-koppar, hwaraf årliga medium är 918.5 skeppund gårkoppar och 317 skeppund manufactur-koppar. Ansenliga byggningar så wäl af trä, som sten finnes för den, så wäl til kopparwärket som Landtegendomen, hörande betjäningen. Wärket har ingen egen skog, men förnödenheten af skog hämtas från de därunder lydande hemman. Det är et Fidei-Commiss tilhörigt Friherrliga Slägten Adelswärd.

Åwansjö, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Gästrikland, med underliggande Kapells-Församling Högbo, håller i widd 5.75 qv. mil, samt består af 85 Mantal. Den odlade delen af