Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/1013

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1002 ÄLG
ÄMM

(Nya) en Fästning, äro tilförene anförde wid Artiklarne Elfsborg.

Älgarås, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, är Annex til Howa Pastorat, samt förrut anförd med namnet Elgarås. Wid denna Artikel kan följande tilläggas: markens och jordmånens beskaffenhet, skogstilgången och utsädet är lika som i Howa. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Älgarås Millomgården, hwilken är boställe åt en Capiten wid Skaraborgs Regemente, består af 1 Mantal, äger 25 à 30 tunnors utsäde, tämeligen godt höbol, mangårdsbyggnad af trä i godt stånd, ingen trägård, ganska ringa eller nästan ingen skog.

Älgmyra, en Sätesgård uti Krigsberg Sokn i Östergötland, är förrut anförd på 2 ställen, med namnet Algmyra, hwilket är et skrivfel, samt Elgmyra, såsom det jämwäl ortograferas.

Älvesta, en Sokn i Östergötland och Bobergs Härad, är Annex til Skeppsås Pastorat, samt består af 32.6 Mantal. Marken är i allmänhet jämn, på somliga ställen med uphöjda åsar, bestående af sand, klapur, gry och swartmylla. Rådande jordmånen är dock lera. Utom Carlshof och Studsberg som hawa hjelpelig skog, lida de öfrige hemman därå brist, såsom skoglösa. Utsädet är 576 tunnor. År 1810 war Folkmängden 711. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Carlshof och Borringe.

Ämm, en Sätesgård uti Mönsterås Sokn i Småland, angenämt belägen wid Ämmåns utlopp i Hawet, består af 4.5 Mantal, äger tilräckeligt utsäde, godt höbol, wacker trägård, laxfiske i ån.

Ämmån, en Ström i Småland är en af de ansenligaste i detta Landskap, har sit ursprung i Jönköpings Län, flyter widare genom Kalmare Län och faller i Hawet efter et lopp af 11 mil.

Äng, en Sätesgård i Wärmeland.

Äng, en Sätesgård i Småland.

Ängaholm, en Sätesgård uti Aringsås Sokn i Småland, utsår i tredingsjord 12 tunnor höstråg och 36 tunnor wårsäde. Här är et tegelbruk, som årligen slår 40,000 tegel.

Änganäs, en Sätesgård uti Nöbbeled Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, godt höbol, lider brist på skog.

Ängsö, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Yttertjurbo Härad, innefattar en ö i Mälaren af samma namn, håller i widd 0.22 qv. mil, samt består af 18.5 Mantal. Marken är i allmänhet bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är lera, något sand och lättjord. På skog är knapp tilgång. Utsädet är 374 tunnor. År 1810 war Folkmängden 513. Kyrkan är belägen under 51 gr. 31 min. Polhöjd; 1.7 mil från Wästerås.

Ängsö Gård, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 80 tunnors utsäde, ganska godt höbol, kan ännu hawa hjelpelig skog, om därmed hushållas. Mangården är bebyggd med en ansenlig och prydlig huwudbyggning af sten, med en stor och wacker trägård. Til ägaren af Gården hörer Jus Pastoratus i Församlingen.

Äpleholm, en Sätesgård i Småland.

Äppelbo, en Sokn i Dalarne och Fögderiet Wästerdalarne, är Annex til Nås Pastorat, håller i widd 4.4 qv. mil, samt består af 9 Mantal. Wästerdalälwen rinner genom norra delen